Terme en voorwaardes

Terme en voorwaardes

Laaste opgedateer op: Januarie 07, 2020

Lees asseblief hierdie bepalings en voorwaardes sorgvuldig voordat u ons diens gebruik.

Interpretasie en definisies

Interpretasie

Die woorde waarvan die aanvanklike brief gekapitaliseer word, het betekenis wat onder die volgende voorwaardes omskryf word.

Die volgende definisies sal dieselfde betekenis hê ongeag of hulle in enkelvoud of in meervoud voorkom.

Definisies

Vir die doeleindes van hierdie bepalings en voorwaardes:

  • Affiliate beteken 'n entiteit wat beheer, beheer deur of is onder gemeenskaplike beheer met 'n party, waar "beheer" beteken eienaarskap van 50% of meer van die aandele, billikheid belang of ander sekuriteite geregtig om te stem vir verkiesing van direkteure of ander bestuur gesag.
  • Maatskappy (na verwys as óf "die maatskappy", "ons", "ons" of "ons" in hierdie ooreenkoms) verwys na smash negatiwiteit.
  • Land verwys na: Nigerië
  • Diens verwys na die webwerf.
  • Terme en voorwaardes (ook genoem as "bepalings") beteken hierdie bepalings en voorwaardes wat die hele ooreenkoms tussen u en die maatskappy ten opsigte van die gebruik van die diens vorm.
  • Derdeparty-sosiale media-diens beteken enige dienste of inhoud (insluitend data, inligting, produkte of dienste) wat deur 'n derde party verskaf word, wat deur die diens beskikbaar mag wees.
  • Webwerf verwys te smash negatiwiteit, toeganklik van https://www.smashnegativity.com
  • Jy bedoel die individu toegang tot of gebruik van die diens, of die maatskappy, of ander regspersoon namens wat sodanige individu toegang of die gebruik van die diens, soos van toepassing.

Erkenning

Dit is die terme en voorwaardes wat die gebruik van hierdie diens en die ooreenkoms wat tussen u en die maatskappy bedryf word, beheer. Hierdie bepalings en voorwaardes uiteengesit die regte en verpligtinge van alle gebruikers met betrekking tot die gebruik van die diens.

U toegang tot en gebruik van die diens is gekondisioneer met u aanvaarding van en voldoening aan hierdie bepalings en voorwaardes. Hierdie bepalings en voorwaardes is van toepassing op alle besoekers, gebruikers en ander wat toegang tot of gebruik van die diens.

Deur toegang tot of gebruik van die diens wat jy instem om gebind te wees deur hierdie bepalings en voorwaardes. As jy nie saamstem met enige deel van hierdie bepalings en voorwaardes dan kan jy nie toegang tot die diens.

Jou toegang tot en gebruik van die diens is ook gekondisioneer op jou aanvaarding van en voldoening aan die privaatheidsbeleid van die maatskappy. Ons privaatheidsbeleid beskryf ons beleide en prosedures oor die versameling, gebruik en openbaarmaking van u persoonlike inligting wanneer u die toepassing of die webwerf gebruik en u van u privaatheidsregte vertel en hoe die Wet u beskerm. Lees asseblief ons privaatheidsbeleid sorgvuldig deur voordat u ons diens gebruik.

Skakels na ander webtuistes

Ons diens kan skakels na derdeparty-webwerwe of-dienste bevat wat nie deur die maatskappy besit of beheer word nie.

Die maatskappy het geen beheer oor, en aanvaar geen verantwoordelikheid vir, die inhoud, privaatheid beleid, of praktyke van enige derde party webwerwe of dienste. U erken en stem in dat die maatskappy nie verantwoordelik of aanspreeklik sal wees nie, direk of indirek, vir enige skade of verlies wat veroorsaak word deur of in verband met die gebruik van of afhanklikheid van enige sodanige inhoud, goedere of dienste wat op of deur enige sodanige webwerwe of dienste beskikbaar is.

Ons raai u aan om die terme en voorwaardes en privaatheid beleid van enige derde party web webwerwe of dienste wat jy besoek lees.

Beëindiging

Ons kan u toegang onmiddellik beëindig of opskort sonder vooraf kennisgewing of aanspreeklikheid, vir enige rede hoegenaamd, insluitend sonder beperking as u hierdie bepalings en voorwaardes verbreek.

By die beëindiging sal u reg om die diens onmiddellik staak, te gebruik.

Beperking van aanspreeklikheid

Nieteenstaande enige skade wat u mag aangaan, sal die volle aanspreeklikheid van die maatskappy en enige van sy verskaffers onder enige bepaling van hierdie bepalings en u eksklusiewe middel vir al die voorafgaande beperk word tot die bedrag wat u deur die diens of 100 USD betaal het as u niks deur die diens aangekoop het nie.

Tot die maksimum mate toegelaat deur toepaslike wetgewing, sal die maatskappy of sy verskaffers aanspreeklik wees vir enige spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade hoegenaamd (insluitend, maar nie beperk nie tot, skadevergoeding vir verlies van wins, verlies van data of ander inligting, vir besigheid onderbreking, vir persoonlike besering, verlies van privaatheid wat voortspruit uit of op enige manier wat verband hou met die gebruik van of onvermoë om die diens te gebruik, derdeparty sagteware en/of derdeparty-hardeware gebruik met die diens, of andersins in verband met enige bepaling van hierdie bepalings), selfs al is die maatskappy of enige verskaffer van die moontlikheid van sodanige skade en selfs as die middel van sy noodsaaklike doel nie in kennis gestel nie.

Sommige State nie toelaat dat die uitsluiting van geïmpliseerde waarborge of beperking van aanspreeklikheid vir toevallige of gevolglike skade, wat beteken dat sommige van die bogenoemde beperkings kan nie van toepassing. In hierdie state, sal elke party se aanspreeklikheid beperk word tot die grootste mate wat deur die Wet toegelaat word.

"Soos dit IS" en "soos beskikbaar" Disclaimer

Die diens is aan jou verskaf "soos dit IS" en "soos beskikbaar" en met alle foute en defekte sonder waarborg van enige aard. Tot die maksimum mate toegelaat onder toepaslike wetgewing, die maatskappy, op sy eie onthalwe en namens sy affiliasies en sy en hul onderskeie lisensiehouers en diensverskaffers, uitdruklik verwerp alle waarborge, hetsy uitdruklik, geïmpliseer, statutêre of andersins, met betrekking tot die diens, insluitend alle geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, titel en nie-skending, en waarborge wat mag ontstaan uit die loop van die hantering , natuurlik van prestasie, gebruik of handel praktyk. Sonder beperking op die voorafgaande, die maatskappy bied geen waarborg of onderneming, en maak geen voorstelling van enige aard dat die diens sal voldoen aan jou vereistes, enige beoogde resultate te bereik, versoenbaar is of werk met enige ander sagteware, aansoeke, stelsels of dienste, werk sonder onderbreking, voldoen aan enige prestasie of betroubaarheid standaarde of wees fout vry of dat enige foute of gebreke kan of sal reggestel word.

Sonder om die voorafgaande, nóg die maatskappy of enige van die maatskappy se verskaffer te beperk, maak enige voorstelling of waarborg van enige aard, uitdruklik of geïmpliseer: (i) die werking of beskikbaarheid van die diens, of die inligting, inhoud en materiaal of produkte wat daarop ingesluit is; (ii) dat die diens ononderbroke of foutvry sal wees; (iii) die akkuraatheid, betroubaarheid of geldeenheid van enige inligting of inhoud wat deur die diens verskaf word; (iv) dat die diens, sy bedieners, die inhoud of e-posse van of namens die maatskappy gestuur is vry van virusse, skripte, Trojaanse perde, wurms, wanware, tydsbomme of ander skadelike komponente.

Sommige jurisdiksies laat nie die uitsluiting van sekere soorte waarborge of beperkings toe op toepaslike statutêre regte van 'n verbruiker nie, so sommige of al die bogenoemde uitsluitings en beperkings mag nie op u van toepassing wees nie. Maar in so 'n geval sal die uitsluitings en beperkings wat in hierdie artikel uiteengesit word, op die grootste mate afdwingbaar onder toepaslike wetgewing toegepas word.

Wetgewing

Die wette van die land, uitsluitend sy konflikte van regsreëls, sal hierdie bepalings en u gebruik van die diens beheer. U gebruik van die aansoek kan ook onderhewig wees aan ander plaaslike, staats-, nasionale-, of internasionale wette.

Dispute resolusie

Indien u enige kommer of dispuut oor die diens het, stem u in om eers te probeer om die dispuut informeel te los deur die maatskappy te kontak.

Vir Europese Unie (EU) gebruikers

As jy 'n Europese Unie verbruiker is, sal jy voordeel trek uit enige verpligte bepalings van die Wet van die land waarin jy woonagtig is.

Verenigde State se wetlike nakoming

Jy verteenwoordig en waarborg dat (i) jy is nie geleë in 'n land wat onderworpe is aan die Verenigde State van Amerika, of wat deur die Verenigde State regering aangewys is as 'n "terroriste-ondersteunende" land, en (ii) jy is nie gelys op enige Verenigde State regering lys van verbode of beperkte partye.

Seververmoë en kwytskelding

Onscheidbaarheid

Indien enige bepaling van hierdie bepalings onafdwingbaar of ongeldig gehou word, sal sodanige bepaling verander en geïnterpreteer word om die doelstellings van sodanige bepaling tot die grootste moontlike bepalings onder toepaslike wetgewing te bereik, en die oorblywende voorsienings sal in volle krag en effek voortgaan.

Afstanddoening

Behalwe soos hierin voorsien, sal die versuim om 'n reg te oefen of om die verrigting van 'n verpligting ingevolge hierdie bepalings te vereis, nie 'n party se vermoë om sodanige reg te oefen of sodanige prestasie te eniger tyd te vereis nie, daarna die afstanddoening van 'n oortreding vorm, 'n afstanddoening van enige daaropvolgende oortreding uitmaak.

Vertaling interpretasie

Hierdie bepalings en voorwaardes is dalk vertaal indien ons dit op ons diens beskikbaar gestel het.

U stem in dat die oorspronklike Engelse teks in die geval van 'n dispuut sal seëvier.

Veranderinge aan hierdie bepalings en voorwaardes

Ons behou die reg, na ons uitsluitlike diskresie, om hierdie bepalings te eniger tyd te wysig of te vervang. As 'n hersiening materiaal is, sal ons redelike pogings maak om ten minste 30 dae ' kennisgewing voor enige nuwe bepalings in werking te tree. Wat 'n wesenlike verandering uitmaak, sal volgens ons uitsluitlike diskresie bepaal word.

Deur die voortsetting van toegang tot of gebruik ons diens na die hersienings word effektief, stem jy in om gebind te wees deur die hersiene terme. As jy nie instem tot die nuwe bepalings, in geheel of gedeeltelik, hou asseblief op om die webwerf en die diens te gebruik.

Kontak ons

As u enige vrae het oor hierdie bepalings en voorwaardes, kan u ons kontak:

  • Per e-pos: contact@smashnegativity.com